Posted on

ทัวร์เกาหลี EASY KOREA SPRING1

ทัวร์เกาหลี EASY KOREA SPRING1 เริ่ม 15,900
5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน JEJU AIR (7C)

ทัวร์เกาหลี EASY KOREA SPRING1 เริ่ม 15,900
5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน JEJU AIR (7C) 
หมู่บ้านฝรั่งเศส Petite France-เกาะนามิ –ปั่นจักรยานเรียลไบต์
วัดวาวูจองซา-ไร่สตรอเบอร์รี่ -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –โซล ทาวเวอร์ 
(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) – ตลาดทงแดมุน
ศูนย์โสมรัฐบาล – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ๊อค
ศูนย์เครื่องสำอาง -คลองชองเกซอน – DUTY FREE–ช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู -ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – โรงงานสาหร่าย –
ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก –ถ่ายภาพ 3 มิติ – ช้อปปิ้งย่านอีวาแด
ซุปเปอร์มาเก๊ตละลายเงินวอน
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
16-20 มี.ค.59 5 วัน 7C 15,900 full
18-22 มี.ค.59 5 วัน 7C 15,900 call
20-24 มี.ค.59 5 วัน 7C 15,900 call
22-26 มี.ค.59 5 วัน 7C 15,900 full
23-27 มี.ค.59 5 วัน 7C 15,900 full
29มี.ค.-02เม.ย.59 5 วัน 7C 15,900 full
30มี.ค.-03เม.ย.59 5 วัน 7C 15,900 full
31มี.ค.-04เม.ย.59 5 วัน 7C 15,900 full
03-07 เม.ย.59 5 วัน 7C 17,900 call
04-08 เม.ย.59 5 วัน 7C 17,900 call
10-14 เม.ย.59  **สงกรานต์**
5 วัน 7C 20,900 call
11-15 เม.ย.59  **สงกรานต์**
5 วัน 7C 23,900 call
17-21 เม.ย.59 5 วัน 7C 17,900 call
18-22 เม.ย.59 5 วัน 7C 17,900 call
24-28 เม.ย.59 5 วัน 7C 17,900 call
25-29 เม.ย.59 5 วัน 7C 17,900 call
01-05 พ.ค.59 **วันแรงงาน**
5 วัน 7C 19,900 call
02-06 พ.ค.59 **วันแรงงาน**
5 วัน 7C 19,900 call
08-12 พ.ค.59 5 วัน 7C 17,900 call
09-13พ.ค.59 5 วัน 7C 17,900 call
15-19พ.ค.59 5 วัน 7C 17,900 call
16-20พ.ค.59 5 วัน 7C 17,900 call
22-26พ.ค.59 5 วัน 7C 17,900 call
23-27พ.ค.59 5 วัน 7C 17,900 call
29พ.ค.-02มิ.ย.59 5 วัน 7C 17,900 call
30พ.ค.-03มิ.ย.59 5 วัน 7C 17,900 call
Posted on

ทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER SAVE

ทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER SAVE เริ่ม 15,900
5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)

ทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER SAVE เริ่ม 15,900
5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)
หมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์ EDELWEISS เกาะนามิ One Mount Snow Park
เอเวอร์แลนด์ โซล พระราชวังเคียงบ็อคคุง ศูนย์โสม กิมจิแลนด์ ใส่ชุดฮันบก
โซลทาวน์เวอร์ ช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ
ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี Hello Kitty Café ร้านละลายเงินวอน
พักซูวอน 1คืน โซล 2คืน
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา Status
26 – 30 เม.ย. 5 วัน LJ 17,900 call
27 เม.ย. – 01 พ.ค.  5 วัน LJ 19,900 call
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 5 วัน LJ 19,900 call
29 เม.ย.– 03 พ.ค. 5 วัน LJ 19,900 call
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 5 วัน LJ 19,900 call
01 – 05 พ.ค. 5 วัน LJ 19,900 call
02 – 06 พ.ค. 5 วัน LJ 17,900 call
03 – 07 พ.ค. 5 วัน LJ 17,900 call
05 – 09  พ.ค. 5 วัน LJ 18,900 call
06 – 10 พ.ค. 5 วัน LJ 17,900 call
10 – 14  พ.ค. 5 วัน LJ 16,900 call
11 – 15 พ.ค. 5 วัน LJ 16,900 call
12 – 16 พ.ค. 5 วัน LJ 16,900 call
13 – 17 พ.ค. 5 วัน LJ 16,900 call
17 – 21 พ.ค. 5 วัน LJ 15,900 call
18 – 22 พ.ค. 5 วัน LJ 17,900 call
19 – 23 พ.ค. 5 วัน LJ 17,900 call
20 – 24 พ.ค. 5 วัน LJ 16,900 call
24 – 28 พ.ค. 5 วัน LJ 15,900 call
25 – 29 พ.ค. 5 วัน LJ 16,900 call
26 – 30  พ.ค. 5 วัน LJ 16,900 call
27 – 31 พ.ค. 5 วัน LJ 16,900 call
31 พ.ค – 4 มิ.ย 5 วัน LJ 15,900 call
1 – 5 มิ.ย. 5 วัน LJ 16,900 call
2 – 6 มิ.ย. 5 วัน LJ 16,900 call
3 – 7 มิ.ย. 5 วัน LJ 16,900 call
7 – 11 มิ.ย. 5 วัน LJ 15,900 call
8 – 12มิ.ย. 5 วัน LJ 16,900 call
9 – 13 มิ.ย. 5 วัน LJ 16,900 call
10 – 14 มิ.ย. 5 วัน LJ 16,900 call
14 – 18 มิ.ย. 5 วัน LJ 15,900 call
15 – 19 มิ.ย. 5 วัน LJ 16,900 call
16 – 20 มิ.ย. 5 วัน LJ 16,900 call
17 – 21 มิ.ย. 5 วัน LJ 16,900 call
21 – 25 มิ.ย. 5 วัน LJ 15,900 call
22 – 26 มิ.ย 5 วัน LJ 16,900 call
23 – 27 มิ.ย. 5 วัน LJ 16,900 call
24 – 28 มิ.ย. 5 วัน LJ 16,900 call
Posted on

ทัวร์เกาหลี EASY KOREA SPRING2

ทัวร์เกาหลี EASY KOREA SPRING2 เริ่ม 17,900
5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน JEJUAIR (7C)

ทัวร์เกาหลี EASY KOREA SPRING2 เริ่ม 17,900
5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน JEJUAIR (7C)
อินชอน –เกาะนามิ-เท็ดดี้แบร์ ฟาร์ม-อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (รวมกระเช้า)-วัดชินฮันซา 
ปั่นจักรยานเรียลไบต์-ไร่สตรอเบอร์รี่ –โรงเรียนกิมจิ + ชุดฮันบก –สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ตลาดทงแดมุน – ศูนย์โสมรัฐบาล – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ๊อค– ศูนย์เครื่องสำอาง
คลองชองเกซอน-DUTY FREE – โซล ทาวเวอร์ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ – ช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู -ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –Trick eye Museum+ Ice Museum 
ช้อปปิ้งย่านอีวาแด-ซุปเปอร์มาเก๊ตละลายเงินวอน
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
01-05 เม.ย. 59 5 วัน 7C 18,900 call
02-06 เม.ย. 59 5 วัน 7C 18,900 call
05-09 เม.ย. 59 5 วัน 7C 18,900 call
06-10 เม.ย. 59 5 วัน 7C 18,900 call
07-11 เม.ย. 59 5 วัน 7C 18,900 call
08-12 เม.ย. 59 5 วัน 7C 18,900 call
09-13 เม.ย. 59 5 วัน 7C 18,900 call
12-16 เม.ย. 59 **สงกรานต์**
5 วัน 7C 26,900 call
13-17 เม.ย. 59**สงกรานต์**
5 วัน 7C 27,900 call
14-18 เม.ย. 59**สงกรานต์**
5 วัน 7C 26,900 call
15-19 เม.ย. 59 5 วัน 7C 19,900 call
16-20 เม.ย. 59 5 วัน 7C 18,900 call
19-23 เม.ย. 59 5 วัน 7C 18,900 call
20-24 เม.ย. 59 5 วัน 7C 18,900 call
21-25 เม.ย. 59 5 วัน 7C 18,900 call
22-26 เม.ย. 59 5 วัน 7C 18,900 call
23-27 เม.ย. 59 5 วัน 7C 18,900 call
26-30 เม.ย. 59 5 วัน 7C   18,900 call
27เม.ย.-01พ.ค.59 5 วัน 7C 18,900 call
28เม.ย.-02พ.ค.59 **วันแรงงาน**
5 วัน 7C 21,900 call
29เม.ย.-03พ.ค.59**วันแรงงาน**
5 วัน 7C 21,900 call
30เม.ย.-04พ.ค.59 5 วัน 7C 19,900 call
03-07พ.ค.59 **วันฉัตรมงคล**
5 วัน 7C 21,900 call
04-08 พ.ค.59 *วันฉัตรมงคล**
5 วัน 7C  22,900 call
05-09 พ.ค.59 *วันฉัตร+วันพืชมงคล*
5 วัน 7C 21,900 call
06-10 พ.ค.59 5 วัน 7C 18,900 call
07-11 พ.ค.59 5 วัน 7C 18,900 call
10-14 พ.ค.59 5 วัน 7C 18,900 call
11-15 พ.ค.59 5 วัน 7C 18,900 call
12-16 พ.ค.59 5 วัน 7C 18,900 call
13-17 พ.ค.59 5 วัน 7C 18,900 call
14-18 พ.ค.59 5 วัน 7C 18,900 call
17-21 พ.ค.59 5 วัน 7C 18,900 call
18-22 พ.ค.59**วันวิสาขบูชา*
5 วัน 7C 21,900 call
19-23 พ.ค.59**วันวิสาขบูชา**
5 วัน 7C 21,900 call
20-24 พ.ค.59 5 วัน 7C 18,900 call
 21-25 พ.ค.59 5 วัน 7C 17,900 call
24-28 พ.ค.59 5 วัน 7C 18,900 call
25-29 พ.ค.59 5 วัน 7C   17,900 call
26-30 พ.ค.59 5 วัน 7C 17,900 call
27-31 พ.ค.59 5 วัน 7C 17,900 call
28พ.ค.59-01 มิ.ย.59 5 วัน 7C 17,900 call
31 พ.ค.59-04มิ.ย.59 5 วัน 7C 17,900 call
Posted on

ทัวร์เกาหลี SPRING SEASON IN KOREA

ทัวร์เกาหลี SPRING SEASON IN KOREA เริ่ม 16,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)

ทัวร์เกาหลี SPRING SEASON IN KOREA เริ่ม 16,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)
ONE MOUNT (*SNOW PARK) TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM  
ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์  ตามรอยซีรีย์ WINTER LOVE SONG 
เกาะนามิ  เรียนการทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติ  
สนุกสุดเหวี่ยงกับสวนสนุก EVERLAND 
ชมโชว์สุดพิเศษ DRUM CAT SHOW ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดังตลาดเมียงดง และตลาดฮงอิก
พิเศษ 1. พัก ซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน อาหารครบทุกมื้อ
พิเศษ 2. ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง.. ตลาดเมียงดง และตลาดฮงอิก
พิเศษ 3. เล่นสนุกเต็มอิ่มไม่อั้นที่สวนสนุก EVERLAND 
พิเศษ 4. ถ่ายรูป TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา Status
01-05 มีนาคม 2559 5 วัน XJ 16,900 full
02-06 มีนาคม 2559 5 วัน  XJ 17,900 full
03-07 มีนาคม 2559 5 วัน  XJ 17,900 full
04-08 มีนาคม 2559 5 วัน  XJ 17,900 full
05-09 มีนาคม 2559 5 วัน  XJ 17,900 full
06-10 มีนาคม 2559 5 วัน  XJ 16,900 full
07-11 มีนาคม 2559 5 วัน  XJ 16,900 full
08-12 มีนาคม 2559 5 วัน  XJ 16,900 call
09-13 มีนาคม 2559 5 วัน  XJ 17,900 call
10-14 มีนาคม 2559 5 วัน  XJ 17,900 call
11-15 มีนาคม 2559 5 วัน  XJ 17,900 call
12-16 มีนาคม 2559 5 วัน  XJ 17,900 call
13-17 มีนาคม 2559 5 วัน  XJ 16,900 call
14-18 มีนาคม 2559 5 วัน  XJ 16,900 full
15-19 มีนาคม 2559 5 วัน  XJ 16,900 full
16-20 มีนาคม 2559 5 วัน  XJ 17,900 call
17-21 มีนาคม 2559 5 วัน  XJ 17,900 full
18-22 มีนาคม 2559 5 วัน  XJ 17,900 call
19-23 มีนาคม 2559 5 วัน XJ 17,900 call
20-24 มีนาคม 2559 5 วัน XJ 17,900 call
21-25 มีนาคม 2559 5 วัน XJ 17,900 call
22-26 มีนาคม 2559 5 วัน XJ 17,900 call
23-27 มีนาคม 2559 5 วัน XJ 18,900 call
24-28 มีนาคม 2559 5 วัน XJ 18,900 full
25-29 มีนาคม 2559 5 วัน XJ 18,900 call
26-30 มีนาคม 2559 5 วัน XJ 18,900 call
27-31 มีนาคม 2559 5 วัน XJ 17,900 call
28 มีนาคม-01 เมษายน 59 5 วัน XJ 17,900 full
29 มีนาคม-02 เมษายน 59 5 วัน XJ 17,900 call
30 มีนาคม-03 เมษายน 59 5 วัน XJ 18,900 call
31 มีนาคม-04 เมษายน 59 5 วัน XJ 18,900 call
Posted on

ทัวร์เกาหลี SAKURA BLOOM IN KOREA

ทัวร์เกาหลี SAKURA BLOOM IN KOREA เริ่ม 18,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)

ทัวร์เกาหลี SAKURA BLOOM IN KOREA เริ่ม 18,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)
ONE MOUNT(*SNOW PARK) TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM
ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์ / ตามรอยซีรีย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ 
เรียนการทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติ สนุกสุดเหวี่ยงกับสวนสนุก EVERLAND 
ชมโชว์สุดพิเศษ DRUM CAT SHOW
ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ตลาดฮงอิก และตลาดเมียงดง
พิเศษ 1. พัก ซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน 
พิเศษ 2. ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง.. ตลาดเมียงดง และตลาดฮงอิก
พิเศษ 3. เล่นสนุกเต็มอิ่มไม่อั้นที่สวนสนุก EVERLAND 
พิเศษ 4. ถ่ายรูปหวานๆกับดอกซากุระ ณ เกาะยออิโด
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา Status
01-05 เมษายน 2559 5 วัน XJ 19,900 call
02-06 เมษายน 2559 5 วัน  XJ 19,900 call
03-07 เมษายน 2559 5 วัน  XJ 18,900 full
04-08 เมษายน 2559 5 วัน  XJ 18,900 full
05-09 เมษายน 2559 5 วัน  XJ 19,900 full
06-10 เมษายน 2559 5 วัน  XJ 20,900 call
07-11 เมษายน 2559 5 วัน  XJ 20,900 full
08-12 เมษายน 2559 5 วัน  XJ 20,900 full
09-13 เมษายน 2559 5 วัน  XJ 21,900 full
10-14 เมษายน 2559 5 วัน  XJ 23,900 full
11-15 เมษายน 2559 5 วัน  XJ 26,900 call
13-17 เมษายน 2559 5 วัน  XJ 28,900 call
14-18 เมษายน 2559 5 วัน  XJ 26,900 call
15-19 เมษายน 2559 5 วัน  XJ 21,900 call
16-20 เมษายน 2559 5 วัน  XJ 18,900 call
17-21 เมษายน 2559 5 วัน  XJ 18,900 call
18-22 เมษายน 2559 5 วัน  XJ 18,900 call
19-23 เมษายน 2559 5 วัน  XJ 18,900 call
20-24 เมษายน 2559 5 วัน XJ 19,900 call
21-25 เมษายน 2559 5 วัน XJ 19,900 call
22-26 เมษายน 2559 5 วัน XJ 19,900 call
23-27 เมษายน 2559 5 วัน XJ 18,900 call
24-28 เมษายน 2559 5 วัน XJ 18,900 call
25-29 เมษายน 2559 5 วัน XJ 18,900 call
26-30 เมษายน 2559 5 วัน XJ 18,900 call
27 เมษายน-01 พฤษภาคม 59 5 วัน XJ 19,900 call
28 เมษายน-02 พฤษภาคม 59 5 วัน XJ 19,900 call
29 เมษายน-03 พฤษภาคม 59 5 วัน XJ 19,900 call
Posted on

ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA

ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA เริ่ม 18,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)

ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA เริ่ม 18,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)
TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์
ตามรอยซีรีย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ เรียนการทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติ 
สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุก EVERLAND ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดดังเมียงดง
สักการะพระใหญ่ ที่วัดชินฮึงซา / นั่งกระเช้าขึ้นอุทยานซอรัคซาน 
นั่งรถไฟสายโรแมนติก (NORMAL SEATRAIN)ชมหมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์
สุดพิเศษ… 
1. ซอรัค 1 คืน และ กรุงโซล 2 คืน
2. สนุกสนานที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) กับบัตรเล่นไม่จำกัดรอบ
3. นั่งรถไฟสายโรแมนติก (NORMAL SEATRAIN)
4. ชมหมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์ EDELWEISS VILLAGE
5. สักการะพระใหญ่ ที่วัดชินฮึงซา
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา Status
31 มีนาคม-04 เมษายน 2559 5 วัน LJ 19,900 call
01-05 เมษายน 2559  5 วัน LJ 19,900 call
02-06 เมษายน 2559 5 วัน LJ 19,900 call
03-07 เมษายน 2559 5 วัน LJ 18,900 call
04-08 เมษายน 2559 5 วัน LJ 18,900 call
05-09 เมษายน 2559 5 วัน LJ 19,900 call
06-10 เมษายน 2559 5 วัน LJ 20,900 call
07-11 เมษายน 2559 5 วัน LJ 20,900 call
08-12 เมษายน 2559 5 วัน LJ 20,900 call
09-13 เมษายน 2559 5 วัน LJ 21,900 call
10-14 เมษายน 2559 5 วัน LJ 23,900 call
11-15 เมษายน 2559 5 วัน LJ 26,900 call
12-16 เมษายน 2559 5 วัน LJ 29,900 call
13-17 เมษายน 2559 5 วัน LJ 29,900 call
14-18 เมษายน 2559 5 วัน LJ 26,900 call
15-19 เมษายน 2559 5 วัน LJ 21,900 call
16-20 เมษายน 2559 5 วัน LJ 18,900 call
17-21 เมษายน 2559 5 วัน LJ 18,900 call
18-22 เมษายน 2559 5 วัน LJ 18,900 call
19-23 เมษายน 2559 5 วัน LJ 18,900 call
20-24 เมษายน 2559 5 วัน LJ 19,900 call
21-25 เมษายน 2559 5 วัน LJ 19,900 call
22-26 เมษายน 2559 5 วัน LJ 19,900 call
23-27 เมษายน 2559 5 วัน LJ 18,900 call
24-28 เมษายน 2559 5 วัน LJ 18,900 call
25-29 เมษายน 2559 5 วัน LJ 18,900 call
26-30 เมษายน 2559 5 วัน LJ 18,900 call
27 เมษายน-01 พฤษภาคม 59 5 วัน LJ 19,900 call
28 เมษายน-02 พฤษภาคม 59 5 วัน LJ 19,900 call
29 เมษายน-03 พฤษภาคม 59 5 วัน LJ 19,900 call
Posted on

ทัวร์เกาหลี SAKURA FESTIVAL IN BUSAN

ทัวร์เกาหลี SAKURA FESTIVAL IN BUSAN เริ่ม 19,900
5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EASTAR JET(ZE)

ทัวร์เกาหลี SAKURA FESTIVAL IN BUSAN เริ่ม 19,900
5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EASTAR JET(ZE)
ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่มีสีสันสดใส
หรือซานโตรินีแห่งเกาหลี
ชมมรกดกโลกที่วัดพุลกุกซา วัดเก่าแก่แห่งอาณาจักรชิลล่า
ชมสะพานแขวนควังอัน หรือสะพานเพชร
เรียกได้ว่าเป็นซานฟรานซิสโกแห่งปูซาน
สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดแฮดง
ยงกุงซา ชมซากุระที่สวยที่สุดของปูซาน ที่เมืองจินแฮ
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
01-05 เมษายน 2559 5 วัน ZE 19,900 call
06-10 เมษายน 2559 5 วัน ZE 19,900 call
08-12 เมษายน 2559 5 วัน ZE 19,900 call
14-18 เมษายน 2559 5 วัน ZE 24,900 call
15-19 เมษายน 2559 5 วัน ZE 20,900 call
20-24 เมษายน 2559 5 วัน ZE 19,900 call
22-26 เมษายน 2559 5 วัน ZE 19,900 call
27 เมษายน-01 พฤษภาคม 59 5 วัน ZE 19,900 call
29 เมษายน-03 พฤษภาคม 59 5 วัน ZE 20,900 call
Posted on

ทัวร์เกาหลี เกาหลี นามิ เอเวอร์แลนด์ วัดวาวูจองซา

ทัวร์เกาหลี เกาหลี นามิ เอเวอร์แลนด์ วัดวาวูจองซา เริ่ม 15,900
5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน JEJU AIR (7C)

ทัวร์เกาหลี เกาหลี นามิ เอเวอร์แลนด์ วัดวาวูจองซา เริ่ม 15,900
5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน JEJU AIR (7C)
อินชอน – ชุนชอน – เกาะนามิ – ซูวอน – วัดวาวูจองซา                                        
ยงอิน – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซล
โซลทาวเวอร์ – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – ไอซ์มิวเซี่ยม – ย่านฮงอิก                   
ศูนย์โสม – วังเคียงบ็อค – ดิวตี้ฟรี – คอสเมติก – ชมโชว์ – ตลาดเมียงดง              
ฮ็อกเกตนามู – ศูนย์น้ำมันสน – โรงงานสาหร่าย – พลอยอเมทีส – ซุปเปอร์มาเก็ต
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
20-24 พ.ค. 5 วัน 7C 15,900 call
21-25 พ.ค. 5 วัน 7C 15,900 call
22-26 พ.ค. 5 วัน 7C 15,900 call
23-27 พ.ค. 5 วัน 7C 15,900 call
24-28 พ.ค. 5 วัน 7C 15,900 call
25-29 พ.ค. 5 วัน 7C 15,900 call
26-30 พ.ค. 5 วัน 7C 15,900 call
27-31 พ.ค. 5 วัน 7C 15,900 call
 28 พ.ค.- 1 มิ.ย. 5 วัน 7C 15,900 call
 29 พ.ค.- 2 มิ.ย. 5 วัน 7C 15,900 call
30 พ.ค.- 3 มิ.ย. 5 วัน 7C 15,900 call
31 พ.ค.- 4 มิ.ย. 5 วัน 7C 15,900 call
30 มี.ค.-3 เม.ย. 5 วัน 7C  16,900 call
1-5 เม.ย. 5 วัน 7C  16,900 call
2-6 เม.ย. 5 วัน 7C  16,900 call
3-7 เม.ย. 5 วัน 7C  16,900 call
4-8 เม.ย. 5 วัน 7C  16,900 call
5-9 เม.ย. 5 วัน 7C  16,900 call
16-20 เม.ย. 5 วัน 7C  16,900 call
17-21 เม.ย. 5 วัน 7C  16,900 call
18-22 เม.ย. 5 วัน 7C  16,900 call
19-23 เม.ย. 5 วัน 7C  16,900 call
20-24 เม.ย. 5 วัน 7C  16,900 call
21-25 เม.ย. 5 วัน 7C  16,900 call
22-26 เม.ย. 5 วัน 7C  16,900 call
23-27 เม.ย. 5 วัน 7C  16,900 call
24-28 เม.ย. 5 วัน 7C  16,900 call
 25-29 เม.ย. 5 วัน 7C  16,900 call
 26-30 เม.ย. 5 วัน 7C  16,900 call
6-10 พ.ค. 5 วัน 7C  16,900 call
7-11 พ.ค. 5 วัน 7C  16,900 call
8-12 พ.ค. 5 วัน 7C  16,900 call
9-13 พ.ค. 5 วัน 7C  16,900 call
10-14 พ.ค. 5 วัน 7C  16,900 call
11-15 พ.ค. 5 วัน 7C  16,900 call
12-16 พ.ค. 5 วัน 7C  16,900 call
13-17 พ.ค. 5 วัน 7C  16,900 call
14-18 พ.ค. 5 วัน 7C  16,900 call
15-19 พ.ค. 5 วัน 7C  16,900 call
16-20 พ.ค. 5 วัน 7C  16,900 call
6-10 เม.ย. 5 วัน 7C 17,900 call
7-11 เม.ย. 5 วัน 7C 17,900 call
8-12 เม.ย. 5 วัน 7C 17,900 call
 9-13 เม.ย. 5 วัน 7C 17,900 call
10-13 เม.ย. 5 วัน 7C 19,900 call
11-14 เม.ย. 5 วัน 7C 19,900 call
15-19 เม.ย. 5 วัน 7C 19,900 call
27 เม.ย.- 1 พ.ค. 5 วัน 7C 19,900 call
28 เม.ย.- 2 พ.ค. 5 วัน 7C 19,900 call
29 เม.ย.- 3 พ.ค. 5 วัน 7C 19,900 call
30 เม.ย.- 4 พ.ค. 59 5 วัน 7C 19,900 call
1-5 พ.ค. 5 วัน 7C 19,900 call
 2-6 พ.ค. 5 วัน 7C 19,900 call
 3-7 พ.ค. 5 วัน 7C 19,900 call
4-8 พ.ค. 5 วัน 7C 19,900 call
 5-9 พ.ค. 5 วัน 7C 19,900 call
17-21 พ.ค. 5 วัน 7C 19,900 call
18-22 พ.ค. 5 วัน 7C 19,900 call
19-23 พ.ค. 5 วัน 7C 19,900 call
Posted on

ทัวร์เกาหลี JEJU PLUS + JOY SPRING

ทัวร์เกาหลี JEJU PLUS + JOY SPRING เริ่ม 9,500
4วัน 2คืน โดยสายการบิน EASTAR JET (ZE)

ทัวร์เกาหลี JEJU PLUS + JOY SPRING เริ่ม 9,500
4วัน 2คืน โดยสายการบิน EASTAR JET (ZE)
โปรแกรมการเดินทาง
HELLO KITTY ISLAND – พิพิธภัณฑ์ชา O’SULLOC  
โชว์กายกรรม (FANTASTIC SHOW) – วัดซันบังซา – ซองอัคซาน  
ยอดเขาซองซานอิลจุลบง -ทุ่งดอกเรป – AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตวน้ำ 
ศูนย์น้ำมันสน – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ –ร้านเครื่องสำอางค์ –
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติเกาะเชจู
ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร – ซูเปอร์มาร์เก็ต – LOTTE DUTY FREE –ดาวทาวน์เมืองเชจู
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
23,29,30,31 พฤษภาคม 4 วัน ZE 9,500 call
1 – 4 มิถุนายน 4 วัน ZE 9,500 call
15,16,22,24,28 พฤษภาคม 4 วัน ZE 10,500 call
2,3 มิถุนายน 4 วัน ZE 10,500 call
14,17,25,26,27 พฤษภาคม 4 วัน ZE 10,900 call
18 – 21 พฤษภาคม 4 วัน ZE 11,900 call
24 – 27 เมษายน 4 วัน ZE 12,500 call
9,10,21 พฤษภาคม 4 วัน ZE 12,500 call
16,27 เมษายน 4 วัน ZE 12,900 call
2,3,11,12,13,20 พฤษภาคม 4 วัน ZE 12,900 call
15,30 เมษายน 4 วัน ZE 13,900 call
10 – 13 เมษายน 4 วัน ZE 14,900 call
11 – 14 เมษายน 4 วัน ZE 15,900 call
13 – 16 เมษายน 4 วัน ZE 18,900 call
14 – 17 เมษายน 4 วัน ZE 16,900 call
29 เม.ย. – 2พ.ค. 4 วัน ZE 16,900 call
19 – 22 พฤษภาคม 4 วัน ZE 16,900 call
Posted on

ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA

ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA เริ่ม 18,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)

ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA เริ่ม 18,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)
TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์
ตามรอยซีรีย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ เรียนการทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติ 
สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุก EVERLAND ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดดังเมียงดง
สักการะพระใหญ่ ที่วัดชินฮึงซา / นั่งกระเช้าขึ้นอุทยานซอรัคซาน 
นั่งรถไฟสายโรแมนติก (NORMAL SEATRAIN)ชมหมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์
สุดพิเศษ… 
1. ซอรัค 1 คืน และ กรุงโซล 2 คืน
2. สนุกสนานที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) กับบัตรเล่นไม่จำกัดรอบ
3. นั่งรถไฟสายโรแมนติก (NORMAL SEATRAIN)
4. ชมหมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์ EDELWEISS VILLAGE
5. สักการะพระใหญ่ ที่วัดชินฮึงซา
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา Status
31 มีนาคม-04 เมษายน 2559 5 วัน LJ 19,900 call
01-05 เมษายน 2559  5 วัน LJ 19,900 call
02-06 เมษายน 2559 5 วัน LJ 19,900 call
03-07 เมษายน 2559 5 วัน LJ 18,900 call
04-08 เมษายน 2559 5 วัน LJ 18,900 call
05-09 เมษายน 2559 5 วัน LJ 19,900 call
06-10 เมษายน 2559 5 วัน LJ 20,900 call
07-11 เมษายน 2559 5 วัน LJ 20,900 call
08-12 เมษายน 2559 5 วัน LJ 20,900 call
09-13 เมษายน 2559 5 วัน LJ 21,900 call
10-14 เมษายน 2559 5 วัน LJ 23,900 call
11-15 เมษายน 2559 5 วัน LJ 26,900 call
12-16 เมษายน 2559 5 วัน LJ 29,900 call
13-17 เมษายน 2559 5 วัน LJ 29,900 call
14-18 เมษายน 2559 5 วัน LJ 26,900 call
15-19 เมษายน 2559 5 วัน LJ 21,900 call
16-20 เมษายน 2559 5 วัน LJ 18,900 call
17-21 เมษายน 2559 5 วัน LJ 18,900 call
18-22 เมษายน 2559 5 วัน LJ 18,900 call
19-23 เมษายน 2559 5 วัน LJ 18,900 call
20-24 เมษายน 2559 5 วัน LJ 19,900 call
21-25 เมษายน 2559 5 วัน LJ 19,900 call
22-26 เมษายน 2559 5 วัน LJ 19,900 call
23-27 เมษายน 2559 5 วัน LJ 18,900 call
24-28 เมษายน 2559 5 วัน LJ 18,900 call
25-29 เมษายน 2559 5 วัน LJ 18,900 call
26-30 เมษายน 2559 5 วัน LJ 18,900 call
27 เมษายน-01 พฤษภาคม 59 5 วัน LJ 19,900 call
28 เมษายน-02 พฤษภาคม 59 5 วัน LJ 19,900 call
29 เมษายน-03 พฤษภาคม 59 5 วัน LJ 19,900 call