Posted on

ทัวร์เกาหลี SAKURA FESTIVAL IN BUSAN

ทัวร์เกาหลี SAKURA FESTIVAL IN BUSAN เริ่ม 19,900
5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EASTAR JET(ZE)

ทัวร์เกาหลี SAKURA FESTIVAL IN BUSAN เริ่ม 19,900
5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EASTAR JET(ZE)
ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่มีสีสันสดใส
หรือซานโตรินีแห่งเกาหลี
ชมมรกดกโลกที่วัดพุลกุกซา วัดเก่าแก่แห่งอาณาจักรชิลล่า
ชมสะพานแขวนควังอัน หรือสะพานเพชร
เรียกได้ว่าเป็นซานฟรานซิสโกแห่งปูซาน
สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดแฮดง
ยงกุงซา ชมซากุระที่สวยที่สุดของปูซาน ที่เมืองจินแฮ
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
01-05 เมษายน 2559 5 วัน ZE 19,900 call
06-10 เมษายน 2559 5 วัน ZE 19,900 call
08-12 เมษายน 2559 5 วัน ZE 19,900 call
14-18 เมษายน 2559 5 วัน ZE 24,900 call
15-19 เมษายน 2559 5 วัน ZE 20,900 call
20-24 เมษายน 2559 5 วัน ZE 19,900 call
22-26 เมษายน 2559 5 วัน ZE 19,900 call
27 เมษายน-01 พฤษภาคม 59 5 วัน ZE 19,900 call
29 เมษายน-03 พฤษภาคม 59 5 วัน ZE 20,900 call

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *