Posted on

ทัวร์เกาหลี KOREA GRAND SPRING เริ่ม 22,900

ทัวร์เกาหลี KOREA GRAND SPRING เริ่ม 22,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน KOREAN AIR(KE)/THAI AIRWAYS(TG)/ASIANA AIRLINES (OZ)

ทัวร์เกาหลี KOREA GRAND SPRING เริ่ม 22,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน KOREAN AIR(KE)/THAI AIRWAYS(TG)/ASIANA AIRLINES (OZ)
-ENGLISH VILLAGE – ปั่น RAIL BIKE – เกาะนามิ
เรียนทำกิมจิ+ชุดฮันบก – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมกระเช้า) – วัดชินฮันซา 
– สวนสนุก EVERLAND  (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) – DRUMCAT SHOW OR FANTA STICK SHOW – ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน
ศูนย์โสม – พระราชวังชางด็อก – ศูนย์เวชสำอาง – ศูนย์พลอยอเมทิส – ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง
N’SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – DUTY FREE – คลองชองเกชอน – ศูนย์สมุนไพร – ศูนย์น้ำมันสนแดง 
– SUPERMARKET
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
16 – 20 MAR / 17 – 21 MAR18 – 22 MAR / 19 – 23 MAR
5 วัน TG/KE/OZ 23,900 call
20 – 24 MAR / 21 – 25 MAR 5 วัน TG/KE/OZ 22,900 call
22 – 26 MAR / 23 – 27 MAR/24 – 28 MAR / 25 – 29 MAR/26 – 30 MAR
5 วัน TG/KE/OZ 23,900 call
27 – 31 MAR / 28 – 01 APR 5 วัน TG/KE/OZ 22,900 call
29 – 02 APR / 30 – 03 APR/31 – 04 APR
5 วัน TG/KE/OZ 23,900 call

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *