Posted on

ทัวร์เกาหลี FANTASTIC BUSAN เริ่ม 17,900

ทัวร์เกาหลี FANTASTIC BUSAN เริ่ม 17,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน EASTAR JET (ZE)

ทัวร์เกาหลี FANTASTIC BUSAN เริ่ม 17,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน EASTAR JET (ZE)
ตื่นตากับไฟประดับประดานับแสนดวงในช่วงหน้าหนาว ณ สวนสนุกที่ใหญ่
เป็นอันดับ 3 ของเกาหลี “E-World”
สัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีดั้งเดิม ณ หมู่บ้านฮาฮเว 
ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็น“มรดกโลก”
ชมสะพาน “Wolyeonggyo Bridge” สะพานไม้ที่ยาวที่สุดของเกาหลี 
ซึ่งสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก
เสริมประสบการณ์กับการทำกระดาษโบราณของเกาหลี ที่มีการทำมาใช้กว่า 1,600 ปี
สุดฟินกับการชิม สตรอเบอร์รี่สดสดจากไร่
เพลิดเพลินกับซานโตรินีเกาหลี ที่เต็มไปด้วยตึกสีลูกกวาด “หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน”
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ของเกาหลี ซึ่งสร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล 
มีบรรยากาศร่มรื่น และแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม “วัดแฮดง ยงกุงซา”
ห้ามพลาด!! ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ Lotte Dong Busan Outlet เอาท์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
04-08 มี.ค.59 5 วัน ZE 18,900 call
08-12 มี.ค.59 5 วัน ZE 17,900 call
09-13 มี.ค.59 5 วัน ZE 17,900 call
18-22 มี.ค.59 5 วัน ZE 18,900 call

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *